علوم زمین
گروه زمین شناسی

جدول عملکرد گروه آموزش زمین شناسی مستقر در شهرستان ها و مناطق

از ابتدای سال تحصیلی 95-1394 تا تاریخ  94/11/12


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:18  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺧﻮان آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ي ﮐﻠﯿﭗ

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:54  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

شیوه نامه تدوین یک موضوع یا یک درس شامل یک فصل کتاب یا بخشی ازیک فصل

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:46  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

جدول ویژگی کانی های و سنگها 

با تشکر از خانم فقیه عبدالهی سرگروه محترم نوشهر 

پیوست 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:49  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

جواب فعاليت ها، فكر كنيد وجمع آوري اطلاعات و .........

کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی

پیوست 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 11:52  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

پیوست 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 9:19  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

بارم بندی کتاب رمین شناسی

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ساعت 17:22  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

با سلام 

مسولین محترم آموزش و پرورش شهرستان تنکابن و سرکار خانم احمدی 

ازتلاش بی دریغ و مهمان نوازی شما در برگزاری سومین همایش قطبی در استان مازندران تقدیر و تشکر می گردد.

گروه زمین شناسی استان 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 21:33  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

با سلام 

مسولین محترم آموزش و پرورش شهرستان  ساری 2 و سرکار خانم درویشی  

ازتلاش بی دریغ سرکار خانم درویشی و آ.پ. ساری 2 در برگزاری دومین همایش قطبی در استان مازندران تقدیر و تشکر می گردد

گروه زمین شناسی استان 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 21:29  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

پیوست 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 10:50  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

برگ  ارزیابی  از فعالیت های سر گروه های درسی شهر ستان / مناطق سال تحصیلی 95-94    

گروه زمین شناسی استان مازندران

پیوست 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 17:19  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  | 

با سلام 

مسولین محترم آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر و سرکار خانم صادقی 

از همت والا  شما در برگزاری اولین همایش قطبی در استان مازندران تقدیر و تشکر می گردد

گروه زمین شناسی استان 

پیوست 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 17:43  توسط گروه زمین شناسی استان مازندران  |